Innaa

36 tekstów – auto­rem jest In­naa.

Miłość.
Pew­ne­go rodza­ju bogactwo,
którym ob­da­rowu­jesz tyl­ko wyb­raną osobę. 

aforyzm • 2 marca 2016, 21:35

Nig­dy nie jes­teśmy wys­tar­czająco dojrzali. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 kwietnia 2015, 14:08

Psychiczna.

Cza­sem czuję,
że ktoś mnie obserwuje
cho­ciaż siedzę sama
zam­knięta w czte­rech ścianach. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 grudnia 2014, 18:47

Bez­cześci miłość
kto sprze­daje ją w słowach
by­le komu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 3 grudnia 2014, 22:01

Cza­sem, ktoś zbliżając się do nas, auto­matycznie nas odpycha. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 grudnia 2014, 00:49

Za dużo mówię,
spojrzeniem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 listopada 2014, 21:25

Je­dyne po­zos­ta­je tak gorące
Wśród spa­dających płatków śniegu
Serce. 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 25 listopada 2014, 00:42

Po­dej­muj ta­kie wy­bory, których kon­sekwen­cji nie będą mu­sieli po­nosić inni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 września 2014, 14:08

Zdjęcie. Uwie­cznienie chwili.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 grudnia 2013, 21:04

Ich oczy.. ma­lowa­ne uczuciem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 grudnia 2013, 22:27
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

4 kwietnia 2015, 19:24Uciekinierkaa sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie jes­teśmy wys­tar­czająco [...]

4 kwietnia 2015, 14:08Innaa do­dał no­wy tek­st Nigdy nie jes­teśmy wys­tar­czająco [...]

7 grudnia 2014, 18:47Innaa do­dał no­wy tek­st Psychiczna.  

3 grudnia 2014, 22:14wdech sko­men­to­wał tek­st Jedyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród [...]

3 grudnia 2014, 22:01Innaa do­dał no­wy tek­st Bezcześci miłość kto sprze­daje ją [...]

2 grudnia 2014, 00:49Innaa do­dał no­wy tek­st Czasem, ktoś zbliżając się [...]

30 listopada 2014, 23:04JohnDoe sko­men­to­wał tek­st Za dużo mówię, spoj­rze­niem.  

30 listopada 2014, 21:59tomek43i sko­men­to­wał tek­st Za dużo mówię, spoj­rze­niem.  

30 listopada 2014, 21:25Innaa do­dał no­wy tek­st Za dużo mówię, spoj­rze­niem.  

25 listopada 2014, 00:42Innaa do­dał no­wy tek­st Jedyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród [...]